תרומה לקהילה

חברת צ'יפ מחשבים מעורבת בפרויקטים חברתיים רבים ועובדיה נוטלים חלק בפעילויות אלה.

חברתנו תורמת בין השאר ל:

מוסדות חינוך- בתי ספר , גני ילדים ונוער.
עמותות – עמותות רבות מקבלות מחברתנו מחשבים לטובת ילדים מעוטי יכולת.
מוסדות רפואיים -בתי חולים ומרכזים לקשישים.